Άγγελος Χριστοφή

Σχεδιαστής ξύλου και επίπλου

Ο Άγγελος είναι απόφοιτος του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας  Ξύλου και Επίπλου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.