Αιμίλιος Καρασιαλής

Μηχανολόγος Μηχανικός

Ο Αιμίλιος είναι απόφοιτος Μηχανολόγος Μηχανικός του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου με μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.