Αναστάσης Ζήνωνος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Ο Αναστάσης είναι απόφοιτος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου με εξειδίκευση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.