Γιώτα Σοφοκλέους

Πολιτικός Μηχανικός

Η Γιώτα Σοφοκλέους αποφοίτησε ως Πολιτικός Μηχανικός από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου το 2014 και στη συνέχεια έκανε μεταπτυχιακές σπουδές με θέμα το Δίκαιο των Κατασκευών (Construction Law) στο University of Strathclyde στη Γλασκώβη. Εργάζεται ως Πολιτικός Μηχανικός στο The Design Team από τον Ιούνιο του 2016.

Σεμινάρια που παρακολούθησε:

 1. nZEB training in the Southern EU Countriew - Maintaining Building Traditions, Organised: Cyprus University of Technology, Intelligent Energy Europe and South ZEB (Απρίλιος - Ιούλιος 2016, Λεμεσός)

 2. Προσόψεις Ξηράς Δόμησης (13 - 14 Ιουλίου, Λεμεσός)

 3. 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σκυροδέματος από την Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Ερευνών (10 - 12 Νοεμβρίου 2016, Θεσσαλονίκη)

 4. Σειρά Σεμιναρίων: "Διαχείριση Οικοδομικού Συμβολαίου: Ρόλοι-Ευθύνες- Μελέτες & Νομικό Υπόβαθρο", Εισηγητής: Γιώργος Ιωάννου - Δικηγόρος, Διοργανωτές: Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου / Δικηγορικό Γραφείο Γιώργος Ζ. Γεωργίου & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε (Οκτώβριος 2016 - Φεβρουάριος 2017, Λευκωσία)

 5. Ψηλά κτήρια: Ασφάλεια και Υγεία, Στάδια Μελέτης και Εκτέλεσης από το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (14 Ιανουαρίου 2017, Λευκωσία)

 6. "Συντήρηση & Ανακατασκευή οδών παλινόρθωσης ορυγμάτων και αυλακών υπογειοποίησης υπηρεσιών κοινής ωφέλειας", Εκπαιδευτής: Σάββας Βραχίμης (Πολιτικός Μηχανικός), Διοργανωτής: Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, (11 Φεβρουαρίου 2017, Λευκωσία)

 7. "Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμος τα Σχέδια Ανάπτυξης και οι Διαδικασίες Πολεοδομικής Αδειοδότησης", Διοργανωτής: Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου,(29 Μάρτιος 2017,Λευκωσία)

 8. "Σύγχρονες Ξύλινες και Μεταλλικές Κατασκευές: από την Θεωρία στον Σχεδιασμό", Διοργανωτής: Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου(21-22 και 28-29 Απριλίου 2017, Λευκωσία)

 9. 5ο Διεθνές Συνέδριο Ασφάλεια και Υγεία -Κατασκευαστικά Έργα. Διοργανωτής: Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (26-27 Μαίου 2017, Λευκωσία)

 10. Προσεισμικός και Μετασεισμικός Έλεγχος Υφιστάμενων Κτιρίων. Διοργανωτής: ΣΠΟΛΜΗΚ Κύπρου (8-10 Ιουνίου 2017, Λεμεσός)

 11. 9ο Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών Λάρισα, Διοργανωτής: ΕΕΜΕ (5-7 Οκτωβρίου 2017, Λάρισα)

 12. Εκπαιδευτική Ημερίδα –Ωμόπλινθοι και Ωμοπλινθοδομές, Διοργανωτής:ΣΠΟΛΜΗΚ, (21 Οκτωβρίου 2017, Πανεμιστήμιο Κύπρου ,Λευκωσία)

 13. Σεμινάριο "Αποτελεσματική Αλληλογραφία στα Συμβόλαια των Κατασκευαστικών Έργων Ιδιωτικού Τομέα" ( Διοργανωτής: ΣΠΟΛΜΗΚ, 25 - 26  Σεπτεμβρίου 2018, ΕΤΕΚ, Λευκωσία - )