Κώστας Κωνσταντίνου

Τοπογράφος Μηχανικός

Ο Κώστας είναι απόφοιτος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιού Πολυτεχνίου.