Μίλος Ίλιτς

Πιστοποιημένος Σχεδιαστής Παθητικών Κτιρίων

Ο Μίλος διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο στη Δομική Μηχανική από το Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου, Σερβία. Το 2012 έκανε την εξειδίκευση σε ενεργειακά αποδοτικά κτίρια στο Passive House Institute , Darmstadt - Γερμανία. Είναι  ιδρυτικός μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Παθητικών Κτιρίων από την Ελλάδα και  εκπρόσωπος του  για την Κύπρο. Είναι μέλος του κεντρικού  συμβούλιου του ΣΠΟΛΜΗΚ  και μέλος της Συμβουλευτικής επιτροπής του Υπουργείου Ενέργειας για θέμα ενεργειακή απόδοση κτιρίων.