Ισόγεια Οικία στις Κυβίδες Μ-Χ


Τοποθεσία: Κυβίδες

Αρχιτέκτονας: Ανθή Σωτηρίου

Πολιτικός Μηχανικός: Κυριάκος Τσιουπανής

Εμβαδό: 170 m2