Ισόγεια οικία στις Κυβίδες


Τοποθεσία: Κυβίδες

Πολιτικός Μηχανικός: Κυριάκος Τσιουπανή