Κατοικία στο Μονάγρι


Τοποθεσία: Μονάγρι, Λεμεσός

Αρχιτέκτονας: Βανέσσα Χατζηνικόλα

Πολιτικός Μηχανικός: Κυριάκος Τσιουπανής