Οικία Γ & Π στη Λεμεσό


Τοποθεσία: Λεμεσός

Αρχιτέκτονας: Αμαλία Πατρόκλου

Πολιτικός Μηχανικός: Κυριάκος Τσιουπανής