Παθητικό σπίτι στο Τραχώνι Ρ-Κ


Τοποθεσία: Τραχώνι

Αρχιτέκτονας: Βανέσσα Χατζηνικόλα

Πολιτικός Μηχανικός: Κυριάκος Τσιουπανής

Εμβαδό: 230 m2