Πολυκατοικία στην Αγλαντζιά


Τοποθεσία: Αγλαντζιά

Αρχιτέκτονας: Δημήτρης Ιωάννου

Πολιτικός Μηχανικός: Κυριάκος Τσιουπανής