Πολυκατοικία στην Λινόπετρα


Τοποθεσία: Λινόπετρα

Αρχιτέκτονας: Αμαλία Πατρόκλου

Πολιτικός Μηχανικός: Κυριάκος Τσιουπανής