Πολυκατοικία ANASIA


Τοποθεσία: Αγ. Δομέτιος

Αρχιτέκτονας: Δημήτρης Ιωάννου

Πολιτικός Μηχανικός: Παναγιώτα Σοφοκλέους / Κυριάκος Τσιουπανής