Προσθήκη οικίας Π & Σ πάνω από υφιστάμενη οικία στη Λακατάμια


Τοποθεσία: Λακατάμια

Αρχιτέκτονας: Χρίστος Ρουμπάς

Πολιτικός Μηχανικός: Κυριάκος Τσιουπανής