Προσθήκη σε υφιστάμενη οικία στη Δερύνεια


Τοποθεσία: Δερύνεια

Αρχιτέκτονας: Θωμάς Λάμπρου

Πολιτικός Μηχανικός: Κυριάκος Τσιουπανή