Προσθήκη τύπου Loft πάνω από υφιστάμενη κατοικία.


Τοποθεσία: Λεμεσός

Αρχιτέκτονας: Αμαλία Πατρόκλου

Πολιτικός Μηχανικός: Κυριάκος Τσιουπανής

Εμβαδό: 85 m2

Προσθήκη μεταλλικής οικίας τύπου Loft πάνω από υφιστάμενη οικία.