Δύο κατοικίες στις Κυβίδες


Τοποθεσία: Κυβίδες, Λεμεσός

Αρχιτέκτονας: Σκεύη Τσαγκάρη

Πολιτικός Μηχανικός: Κυριάκος Τσιουπανής