Δύο οικίες στο Δάλι


Τοποθεσία: Δάλι

Αρχιτέκτονας: Ρικέλντα - Βαρβάρα Τσούκο

Πολιτικός Μηχανικός: Γιώτα Σοφοκλέους

Εμβαδό: 180 m2