Φροντιστήριο στο Ζακάκι


Τοποθεσία: Ζακάκι

Αρχιτέκτονας: Αμαλία Πατρόκλου

Πολιτικός Μηχανικός: Κυριάκος Τσιουπανής