Κατοικία Λ & Μ στο Παραλίμνι


Τοποθεσία: Παραλίμνι

Αρχιτέκτονας: Χρίστος Ρουμπάς

Πολιτικός Μηχανικός: Κυριάκος Τσιουπανής