Μονοκατοικία στην Τόχνη


Τοποθεσία: Τόχνη

Αρχιτέκτονας: Ρικέλντα Βαρβάρα Τσούκο

Πολιτικός Μηχανικός: Κυριάκος Τσιουπανής

Εμβαδό: 200 m2