Οικία και Φροντιστήριο στο Τραχώνι


Τοποθεσία: Τραχώνι

Αρχιτέκτονας: Αντρέας Αργυρίδης

Πολιτικός Μηχανικός: Κυριάκος Τσιουπανής