Οικία Λ & Ε στο Ζακάκι


Τοποθεσία: Ζακάκι

Αρχιτέκτονας: Χρίστος Κλείτου

Πολιτικός Μηχανικός: Κυριάκος Τσιουπανής

Εμβαδόν: 190 m2

Διώροφη κατοικία από Οπλισμένο Σκυρόδεμα στο Ζακάκι.