Οικία Μ & Π στο Ποτάμι


Τοποθεσία: Ποτάμι, Λευκωσία

Αρχιτέκτονας: Βανέσσα Χατζηνικόλα

Πολιτικός Μηχανικός: Κυριάκος Τσιουπανής