Οικία στο Τραχώνι M & M


Τοποθεσία: Τραχώνι

Αρχιτέκτονας: Χρίστος Ρουμπάς

Πολιτικός Μηχανικός: Κυριάκος Τσιουπανής