Προσθήκη οικίας Μ & Ε πάνω από υφιστάμενη οικία στο Τραχώνι


Τοποθεσία: Τραχώνι

Αρχιτέκτονας: Αμαλία Πατρόκλου

Πολιτικός Μηχανικός: Κυριάκος Τσιουπανής

Εμβαδόν: 125 m2

Προσθήκη μεταλλικής οικίας και roof garden από διατομές ψυχρής έλασεως πάνω από υφιστάμενη οικία.