Σχεδιασμός και Αρχιτεκτονική

Το αρχιτεκτονικό τμήμα του τεχνικού γραφείου The Design Team αποτελείται από νεαρούς, εκπαιδευμένους  και ταλαντούχους Αρχιτέκτονες, με εμπειρία σε κατασκευές και έργα κάθε είδους, χρήσης και κλίμακας. Τα αξιόλογα και ικανά στελέχη της ομάδας μας, εξασφαλίζουν την επίτευξη των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων στα έργα που αναλαμβάνουν.
Οι Αρχιτέκτονες μας, κατέχουν σε βάθος τη σύγχρονη αρχιτεκτονική και είναι σε θέση να παρέχουν σε άριστο επίπεδο μελετητικές υπηρεσίες υψηλής αισθητικής και μοναδικότητας. Διαθέτοντας όλη τη βάση της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και συνδυάζοντας τη με τη σύγχρονη οπτική, προσδίδουν σε κάθε έργο την ξεχωριστή πινελιά που αποζητά ο πελάτης/επενδυτής και τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας μας. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου, αναπτύσσουμε ιδιαίτερες προτάσεις και πρωτότυπες λύσεις, που καλύπτουν τις ανάγκες των χρηστών τους και είναι στα οικονομικά πλαίσια που τίθενται από τον πελάτη.
Η εκπόνηση των αρχιτεκτονικών μελετών από το αρχιτεκτονικό τμήμα του τεχνικού γραφείου The Design Team ξεκινάει από τη σύλληψη της πρώτης ιδέας και την προμελέτη, προχωρεί στον σχεδιασμό και μπορεί να φτάσει μέχρι και την λεπτομερή μελέτη εφαρμογής που θα ενσωματώνει όλες τις μελέτες των υπόλοιπων ειδικοτήτων. Θεωρούμε απαραίτητη την ενσωμάτωση των υπόλοιπων τεχνικών μελετών στη μελέτη εφαρμογής, προκειμένου να εξασφαλιστεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.