Πολιτική Μηχανική

Η κατασκευή ενός έργου είναι μία πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση, στην οποία πάντα θα πρέπει να εμπλέκονται άρτια καταρτισμένοι και έμπειροι Μηχανικοί διαφόρων κατευθύνσεων, ανάλογα με το είδος του έργου.
Πολιτικός Mηχανικός είναι το επάγγελμα  που ασχολείται με το σχεδιασμό,  την επίβλεψη της κατασκευής και τη συντήρηση έργων, όπως κτίρια, δρόμοι, γέφυρες, κανάλια και φράγματα. Συστηματική υποστήριξη Μηχανικού για συγκεκριμένα θέματα γύρω από τις τεχνικές κατασκευές και τα ακίνητα είναι επιβεβλημένη στις περισσότερες περιπτώσεις. 
Το τεχνικό γραφείο The Design Team έχει ένα συνεχώς εκπαιδευμένο προσωπικό και αναβαθμισμένα λογισμικά τελευταίας τεχνολογίας που υποστηρίζονται από τους Ευρωκώδικες και τα Εθνικά παραρτήματα, παρέχοντας όλες τις συνήθεις υπηρεσίες τεχνικού γραφείου Πολιτικού Μηχανικού.
Οι Πολιτικοί Μηχανικοί του γραφείου μας, έχουν εξειδικευτεί και μπορούν να παρέχουν τις εξής υπηρεσίες:
 • Στατικές Μελέτες κτιρίων: Στα πλαίσια εκπόνησης μιας στατικής μελέτης πραγματοποιούμε τη διαστασιολόγηση των μελών της κατασκευής, την παραγωγή των αντίστοιχων τευχών και των τεχνικών σχεδίων.
  • Μεταλλικών
  • Οπλισμένο σκυρόδεμα
  • Σύμμεικτων κατασκευών
  • Φέρουσα τοιχοποιία
  • Κατασκευών από ξύλο
 • Επισκευών και ενισχύσεων
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες γύρω από το ακίνητο σας
 • Επιβλέψεις τεχνικών έργων
 • Οργάνωση εργοταξίου
 • Οικοδομικές άδειες
 • Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης
 • Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων
 • Έλεγχοι στατικής επάρκειας υφιστάμενων κατασκευών