Επιθεώρηση Έργων

Το τεχνικό γραφείο The Design Team παρέχει την εξειδικευμένη υπηρεσία της επιθεώρησης υφιστάμενων κτιρίων/έργων, τα οποία χρειάζονται αξιολόγηση της σημερινής κατάστασης όσον αφορά τον στατικό φορέα αλλά και ολόκληρο το κτίριο.
Στη διαδικασία της επιθεώρησης, γίνεται επιτόπου οπτικός και τεχνικός έλεγχος με εξειδικευμένα συνεργεία. Γίνεται καταγραφή των ζημιών, κακοτεχνιών και ελλείψεων, σε τεχνική έκθεση συμπεριλαμβανομένου φωτογραφιών  με τεκμηριωμένη τεχνική επεξήγηση.
Στις περιπτώσεις επιθεώρησης έργων, αν ζητηθεί από τον πελάτη, προτείνουμε λύσεις για αντισεισμική, στατική κι αισθητική αναβάθμιση, προσωρινής ή/και μόνιμης αντιμετώπισης των προβλημάτων, προτάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας, προσβασιμότητας, ασφάλειας και υγείας και πυροπροστασίας.