Σχεδιασμός και Κατασκευή

Το τεχνικό γραφείο The Design Team μπορεί να προσφέρει την υπηρεσία του σχεδιασμού και της κατασκευής σε περίπτωση που το επιθυμεί ο πελάτης. Η υπηρεσία αυτή συνδυάζει τις υπηρεσίες διαχείρισης τεχνικών έργων, σχεδιασμού και αρχιτεκτονικής, σε συνεργασία με αδειούχο εγγεγραμμένο εργολήπτη της επιλογής μας. Στη διαδικασία αυτή, ο πελάτης/επενδυτής, αφού εγκρίνει τα σχέδια και τις μελέτες που έχει εκπονήσει το γραφείο μας, μπορεί να μας εμπιστευτεί να παραδώσουμε το έργο του ολοκληρωμένο, έτοιμο προς χρήση. Η υπηρεσία Σχεδιασμού και Κατασκευής μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε ανακαινίσεις υφιστάμενων κτιρίων όσο και σε  κατασκευή καινούργιων έργων.
Ο σχεδιασμός και κατασκευή θεωρείται ένα σύστημα παράδοσης έργων, το οποίο ξεκίνα με την αρχική ιδέα και ολοκληρώνεται με την παράδοση του ολοκληρωμένου έργου. Θεωρείται μια εναλλακτική μέθοδος από την παραδοσιακή μέθοδο.