Διαμόρφωση εσωτερικών χώρων

Η εσωτερική διαμόρφωση των χώρων που ζούμε σε καθημερινή βάση έχει μεγάλη επιρροή στην ποιότητα ζωής μας. Οι χώροι, στους οποίους διαμένουμε ή εργαζόμαστε, θα πρέπει να εξασφαλίζουν λειτουργικότητα και ευχάριστη διαμονή και χρήση. Αυτό ισχύει προφανώς για κάθε είδος χώρου, ιδιαίτερα όμως για τους επαγγελματικούς χώρους, όπου η εσωτερική διαμόρφωση μπορεί να επηρεάσει ουσιαστικά την παραγωγικότητα των εργαζομένων.
Οι διακοσμητές εσωτερικού χώρου που  συνεργαζόμαστε  στο The Design Team γνωρίζουν  πολύ  καλά την αλληλεπίδραση της ποιότητας του χώρου με την ανθρώπινη συμπεριφορά. Αναπτύσσουν προτάσεις που εξασφαλίζουν την ευχάριστη χρήση του χώρου σας, αλλά και την επιτυχή εκμετάλλευση του.
Παρεχόμενες υπηρεσίες:
  • Διαμόρφωση εσωτερικών χώρων
  • Λεπτομερή μελέτη εσωτερικού χώρου
  • Λεπτομερής σχεδιασμός διαμόρφωσης
  • Σχεδιασμός επίπλων
  • Σχεδιασμός εκθεσιακών περιπτέρων
  • Μελέτη φωτισμού
  • Ανακαινίσεις